Държавни зрелостни изпити 2017г

Какъв е смисълът от ДЗИ ?

Къде и как се записват оценките от ДЗИ ?

Колко и какви са ДЗИ ?

 1. Задължителни (без освобождаване):
  • Български език и литература
  • Учебен предмет по избор от ЗП или изпит по Теория и Практика на професията
 2. Допълнителни (по желание)
  • Учебен предмет по избор от Задължителна подготовка/ЗП/.(Оценката от този изпит не може да заменя оценката по който ида е един от 2-та задължителни ДЗИ.)

От кои учебни предмети избираме?

Кога ще се проведат ДЗИ ?

 1. Сесия май - юни
  • БЕЛ - 19 май 2017г., начало 08:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2017г.,начало 08:00ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика
 2. Сесия септември
  • БЕЛ - 8 септември 2017г., начало 08:00ч

Нормативна уредба

Tърсете на:

НАРЕДБА № 1 ОТ ЗАУЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЗИ НАРЕДБА №3 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЗИ