Учебна практика - 2014 - Германия

ПРОЕКТ : 2013-1-BG1-LEO01-08840

"Изграждане на висококвалифицирани и конкурентоспособни млади професионалисти чрез учебни практики във Великобритания и Германия" И тази година 20 ученици от ПГЕЕ – Пловдив проведоха своята професионална учебна практика в държави от Европейския съюз. Проектът е по програма „Леонардо да Винчи“ и както сочи формулировката му: „Изграждане на висококвалифицирани и конкурентноспособни млади специалисти“, целта е на учениците да се даде възможност да придобият компетентности и да развият компетенции в различна от българската работна среда – това непременно ще ги направи конкурентноспособни не само на българския пазар на труда, но и в чужбина. Инициативата за включването ни в проекта и разработването на програмата принадлежат на Елена Иванова – преподавател по немски език в гимназията, и на Радосвета Кошерова – преподавател по английски език. Партньори за изпълнението на проекта са „Телус Груп“ – Плимут Великобритания и „Алфа Трейнинг“ – Карлсруе Германия. Ръководител на проекта от българска страна е директорът на ПГЕЕ – Пловдив госпожа Стоянка Анастасова. Групата за гр. Карлсруе замина на 6 април 2014 г.. В нея участваха 10 бенецифиенти:
  1. Видол Чалъмов 11 д клас
  2. Георги Елинчев 11 д клас
  3. Георги Папардов 11 г клас
  4. Георги Папазов 11 г клас
  5. Николай Ванков 12 ж клас
  6. Калоян Станков 12 г клас
  7. Рангел Рангелов 12 ж клас
  8. Николета Петкова 12 д клас
  9. Павлина Сугарлиева 12 д клас
  10. Любомира Асанска 12 ж клас
Учениците, които представиха не само ПГЕЕ – Пловдив, но и България в Карлсруе са подготвени, както в професионален и езиков план, така и в културно отношение. Последните приготовления протекоха на 26.03.2014 г., когато в Ритуална зала на ПГЕЕ – Пловдив беше представена презентация, свързана с историята, географските и културните особености на Германия от г-жа Марина Петрова- учител по БЕЛ и История Програмата за провеждане на учебна пратика в Карлсруе включваше обучение по езиците за изграждане на уеб сайтове: Kaкто и работа с програмите: Осъществена бе богата културна програма, която включваше посещение на различни градове в западна Германия (гр. Кьолн, гр. Франкфурт на Майн, гр. Щутгарт, гр. Констанц, гр. Хайделберг) и разглеждане на техните забележителности. Участниците споделиха гордостта си, че са част от проекта и са опознали немската култура и мислене, че придобитите по време на стажа умения ще им бъдат от полза както в България, така и при търсене на работа на външни пазари на труда.