Прием за учебната 2017/2018г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

Работно време на комисия по прием на документи и записване на ученици за учебната 2017/2018 година:

Понеделник до Петък от 08:00ч. до 17:00ч. в ЗАЛА1 на първи етаж в сградата на ПГЕЕ

в съответствие с График на дейностите по приемането на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2017-2018 г.

Прием след 7-ми клас

Специалности:
- Приложно програмиране, с английски език - 52 ученици;
- Компютърна техника и технологии, с английски език - 26 ученици;
- Компютърни мрежи, с английски език - 26 ученици;
- Микропроцесорна техника, с английски език - 26 ученици;
- Електрообзавеждане на производството, с английски език - 26 ученици;
- Автоматизация на непрекъснатото производство, с английски език - 26 ученици;

Необходими документи:

При записване:
- анкетна карта /наш образец/
- свидетелство за основно образование /оригинал/
- медицинско свидетелство /оригинал/
- акт за раждане /копие/
- имунизационен паспорт /копие/

За участие във II класиране:
- заявление за участие

*Заб.: В медицинското удостоверение да има заключение за цветоусещане.

Балообразуване:
- броят точки от НВО по български език и литература;
- утроеният брой точки от НВО по математика;
- оценките по математика и физика, изучавани в 7-ми клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Таблица за държавния план-прием в VIII клас по професии в ПГЕЕ

Прием 7 клас

Прием след 8-ми клас

Специалности:
- Компютърна техника и технологии - 26 ученици;
- Микропроцесорна техника - 26 ученици;

Необходими документи:

Подаване на документи:
- заявление /наш образец/
/специалностите се пишат по ред на желанието/
- свидетелство за завършен 8 клас /копие/
- медицинско свидетелство /копие/

При записване:
- анкетна карта /наш образец/
- свидетелство за завършен 8 клас/оригинал/
- медицинско свидетелство /оригинал/
- акт за раждане /копие/ или лична карта
- имунизационен паспорт/копие/

*Заб.: В медицинското удостоверение да има заключение за цветоусещане.

Балообразуване:
- оценка по български език и литература от свидетелството за завършен 8-ми клас;
- удвоена оценка по математика и физика от свидетелството за завършен 8-ми клас.

Таблица за държавния план-прием в IX клас по професии в ПГЕЕ

Прием 8 клас